Dział elektryczny

Dział elektryczny składający się z doświadczonych projektantów z odpowiednimi uprawnieniami zajmuje się przygotowaniem dokumentacji branży elektryczne i automatyki. Dokumentacja szaf zasilająco-sterowniczych produkowanych maszyn i urządzeń przygotowywana jest w oparciu o oprogramowanie wspomagające prace inżynieryjne oraz zarządzanie dokumentacją. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji w oparciu o oprogramowanie Eplan Electric P8, AutoCAD, Bricscad. Inżynierowie działu elektrycznego współpracują ściśle z działem konstrukcyjnym podczas doboru czujników oraz elementów wykonawczych, montażu komponentów, tras kablowych na maszynach. W ramach niniejszego działu świadczone są również usługi dostosowania starych dokumentacji elektrycznych i automatyki w formie papierowej do wersji elektronicznej w pełni zarządzanej z oprogramowania inżynieryjnego.

Zaufali nam

 • 1BorgWarner.jpg
 • 2nexteer.jpg
 • 3ssz.jpg
 • 4takata.jpg
 • 5sopem.jpg
 • 5valeo.jpg
 • BorgWarner.jpg
 • nexteer.jpg
 • sopem.jpg
 • ssz.jpg
 • takata.jpg
 • valeo.jpg